Prieskum Konkurencie v B2B Sektore: Cesta ku konkurenčnej výhode

Analýza konkurencie, alebo ako ju nazývame, "Prieskum Konkurencie," je neoddeliteľnou súčasťou stratégie v B2B sektore. Úspech vo svete Business-to-Business (B2B) nie je len o kvalitných produktoch alebo službách, ale aj o tom, ako dobre rozumieme svojej konkurencii a našemu postaveniu na trhu. Ak chceme byť lídrom v našom segmente, musíme poznať svojich konkurentov a mali by sme mať plán, ako ich prekonať. A k vytvoreniu takejto stratégie nám pomôže analýza konkurencie. V tomto článku si predstavíme špecifiká prieskumu konkurencie v B2B sektore.

Čo je to Business-to-Business (B2B)

B2B, skratka pre "Business-to-Business," označuje obchodný model, ktorý sa venuje transakciám medzi dvoma alebo viacerými podnikmi alebo firmami namiesto interakcií medzi firmou a spotrebiteľmi (B2C - "Business-to-Consumer"). V sektore B2B sú subjekty zapojené do nákupu, predaja, alebo výmeny produktov, služieb, alebo informácií s cieľom podporiť svoje obchodné operácie.

Jedným z príkladov B2B spoločnosti je IBM (International Business Machines Corporation). IBM je technologický gigant, ktorý poskytuje rôzne produkty a služby pre iné firmy a organizácie.

Prečo je Analýza Konkurencie Dôležitá v B2B Sektore

Analýza konkurencie v B2B sektore nie je len jedným z mnohých krokov v obchodnej stratégii, je to kľúčový pilier pre úspešné podnikanie v tomto sektore. Tu je prečo:

1. Porozumenie Trhu a Konkurencie

Prieskum konkurencie nám poskytuje dôležité informácie o tom, kde stojíme voči konkurencii. Porozumenie našemu miestu na trhu a môžnosť identifikovať príležitosti na získanie konkurenčnej výhody nám prinesú poznatky z prieskumu. B2B sektor je špecifický, pretože náš zákazník nieje koncový spotrebiteľ ale firma. Každopádne je dôležité si uvedomiť, že aj vo firme rozhodujú ľudia a komunikácia našeho produktu alebo služby by mala byť nastavená na ľudí aj keď sme v Business-to-Business sektore.

2. Rozvoj Efektívnejšej Stratégie

Analýza konkurencie je základom pre vytvorenie efektívnej stratégie. Keď pochopíme, čo robia naši konkurenti, môžeme vytvoriť plán, ktorý nás odliší a umožní nám efektívnejšie konkurovať, prípadne aj získať konkurenčnú výhodu.

Každopádne, prvým krom je identifikácia našich cieľov a až potom nasleduje analýza, ktorá má v sebe taktiky ušité na mieru našim cieľom. To v praxi znamené, že pokiaľ je náš cieľ vybudovanie povedomia o značke na LinkedIn-e, naša analýza konkurencie sa bude zaoberať hľavne online prítomnosťou našich konkurentou na tejto platforme.

analýza konkurencie

3. Identifikácia Slabých a Silných Stránok

Prieskum konkurencie nám pomôže identifikovať silné a slabé stránky našich konkurentov. Môžeme sa inšpirovať ich úspešnými taktikami a stratégiami a tak isto sa vyhnúť ich chybám.

4. Zlepšenie Vzťahov so Zákazníkmi

Rozpoznanie toho, ako naši konkurenti komunikujú so zákazníkmi a aké problémy riešia, nám umožní zlepšiť svoje vzťahy so zákazníkmi. Tento bod je síce relevantnejší pre B2C sektor, každopádne, dá sa preskúmať komunikácia konkurencie so zákazníkmi aj v B2B sektore.

V B2C sektore je rozpoznanie jednoduchšie z toho dôvodu, že si jednoducho vieme pozrieť recenzie na eshop, produkt alebo službu a vo väčšine prípadov získať poznatky ako komunikuje vaša cieľová skupina, cez tzv. message mining.

V B2B sektore je to zložitejšie, keďže produkty a služby sa tu nepredávajú na dennej báze (priemerná dĺžka uzavretia obchodu je 9-12 mesiacov), takže komunikácia so zákazníkom či už na sociálnych sieťach alebo cez recenzie nieje taká častá. Každopádne, aj recenzie na webstránkach konkurencie vám vedia dať poznatky o tom aké problémy rieši vaša cieľovka.

5. Prispôsobenie Marketingu a Obsahu

Poznanie konkurenčného prostredia nám umožní prispôsobiť svoj marketing a tvorbu obsahu tak, aby oslovil našu cieľovú skupinu. Môžeme sa inšpirovať tým, čo funguje našej konkurencii.

Keď sa vrátime k príkladu prieskumu konkurencie na LinkedIn-e, vieme z tohoto prieskumu zistiť aký obsah konkurencia postuje, aký druh obsahu zaberá na cieľovú skupinu, ako často pridávajú príspevky, ako komunikujú prípadne čo v našim konkurentom nefunguje. Na základe poznatkov z prieskumu konkurencie na sociálnych sieťach vieme upraviť našu online stratégiu. Tým sa naša správa sociálnych sietí môže stať veľmi efektívnou.

6. Analýza konkurencie a Zlepšenie Inovácie

Analýza konkurencie môže byť hnacou silou pre inováciu. Keď vidíme, čo naši konkurenti robia, môžeme prísť s novými a inovatívnymi riešeniami.

Ako Vykonať Analýzu Konkurencie v B2B sektore

Analýza konkurencie v B2B sektore je komplexný proces, ktorý si vyžaduje štruktúrovaný prístup a starostlivú analýzu. Ako sme spomínali, prvým krokom je identifikácia našich cieľov. Pripájame všetky naše návody ako zrealizovať analýzu konkurencie:

Ako vykonať prieskum konkurencie

Analýza konkurencie a analýza kľúčových slov

Prieskum konkurencie na sociálnych sieťach

Prieskum konkurencie so SWOT analýzou

Analýza konkurenčných reklám

Záver

Prieskum konkurencie nieje len o získavaní poznatkov o našej konkurencii, je hľavne o porozumení našej cieľovej skupiny. Každý poznatok z analýzy nám môže pomôcť k rastu podnikania, získaniu konkurenčnej výhody alebo prísť s novými riešeniami. Čo je ale veľmi dôležité, je uvedomiť si, že každý poznatok treba preklopiť do hypotézy a následne ju otestovať. Viac o implementácii poznatkov z prieskumu konkurencie do podnikania sa dočitate tu. Investícia do priesumu trhu v B2B sektore sa vám vždy vráti.

Sprava socialnch sieti a analyza konkurencie
Tvorba Obsahu na Socialne Siete: Aký Obsah Tvoriť
analyza konkurencie
Nová Konkurencia na Trhu? Nenechajte sa Zaskočiť
Sprava socialnych sieti cennik
Správa Sociálnych Sietí v B2B Sektore
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555