O nás

Dosiahnite rast podnikania vďaka rozhodnutiam založených na dátach z prieskumu trhu.

Sme agentúra ktorá funguje kompletne online.

Poskytujeme vám prehľad, jasnosť a zrozumiteľnosť vo vašich obchodných aktivitách pomocou poznatkov získaných z prieskumov trhu.

Naša konkurenčná výhoda je v tom, že v prieskume zbierame nielen qantitativne dáta (Google Analytics) ale predovšetkým

qualitativne dáta (zákaznícke recenzie, chat).

Kombináciou oboch data skupín vytvárame náš unikátny 90 dňový testovací program.

Vybudujte jedinečnú značku a dosiahnite rast biznisu, vďaka prieskumu trhu, zákazníka a konkurencie.

optimalizacia webstranky

Naše Výsledky - Case Studies

Poskytujeme vám viac ako len prieskum, poskytujeme vám prehľad, jasnosť a zrozumiteľnosť.

Priemerný nárast interakcií na Instagrame o 290%...

Poskytujeme vám viac ako len prieskum, poskytujeme vám prehľad, jasnosť a zrozumiteľnosť.

Nárast počtu nových zákazníkov o 125% vďaka implementácií poznatkov z prieskumu do ...

Poskytujeme vám viac ako len prieskum, poskytujeme vám prehľad, jasnosť a zrozumiteľnosť.

Z 0 na 305 000 sledovateľov na Instagrame

Z 0 na 35 000 na TikTok-u bez platenej reklamy...

Poskytujeme vám viac ako len prieskum, poskytujeme vám prehľad, jasnosť a zrozumiteľnosť.

Nárast počtu nových klientov o 133% vďaka implementácií poznatkov z prieskumu do ...

Poskytujeme vám viac ako len prieskum, poskytujeme vám prehľad, jasnosť a zrozumiteľnosť.

Priemerný nárast videní na YouTube videách o 3 750%

(z 3300 na 127 000)...

Prečo ponúkame naše služby

Príliš veľa podnikateľských rozhodnutí sa uskutočňuje na základe subjektívneho úsudku namiesto naprieskumu, dát a testov.

Problém je, že každý má svoj názor. Tieto názory sú však len prázdne hypotézy, ak nie sú podložené prieskumom a údajmi, ktoré sú neustále merané a často testované.

Pretože na to, aby ste mohli s istotou investovať do marketingu a rozširovať svoje podnikanie, potrebuje každá firma 3 veci:

Prieskum - Potrebujete proces zhromažďovania údajov a informácií o každom rozhodnutí PRED jeho realizáciou.


Meranie - Musíte vedieť, čo sledovať, kde sledovať a ako použijete informácie, ktoré z toho vyplynú.


Optimalizácia - Potrebujete proces, ktorý bude vašu firmu neustále vyzývať k optimalizácii, zlepšovaniu a dolaďovaniu vašich systémov.

Naše hodnoty

Podnikateľské myslenie
Úplná úprimnosť
Riadenie sa procesmi
Zapálenie pre vec
Orientácia na rast
Proaktivita

Vybudujme spolu

úspešný biznis

Na základe dát z prieskumu viete robiť lepšie biznis rozhodnutia a dosiahnuť rast vášho podnikania

Sociálne

siete


+280%

Konverzný

pomer


+31%

Zákazníci


+129%

Pobyt

na stránke


+67%

Kontaktujte nás

tel.č.: +421 918 587 555

Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555