Ako vykonať prieskum konkurencie

Mnohé firmy a marketéri nevyužívajú prieskum konkurencie, preto sa musíme spýtať: Kedy ste naposledy vykonali analýzu konkurencie pre svoju značku/podnikanie? Ak je to už dávno alebo si nie ste istí, ako vykonať prieskum konkurencie, môžeme vám s týmto procesom pomôcť. Príliš často je prieskum konkurencie vyhradený pre začiatky podnikania alebo uvedenie nového produktu na trh. Ale vedieť, ako vaši konkurenti fungujú na trhu, aké marketingové taktiky využívajú, je kľúčom k tomu, aby váše podnikanie zostalo konkurencieschopné.
V tomto príspevku sa dozviete o výhodách opätovnej analýzy konkurencie, ako aj o tipoch na jej správne vykonanie.

prieskum konkurencie

Čo je to prieskum konkurencie?

Na najzákladnejšej úrovni prieskum konkurencie identifikuje vašu konkurenciu v odvetví a potom sa hlbšie pozrie na to, čo robia. Môžete tak zistiť, ako si v porovnaní s nimi počínate, a získať poznatky o tom, čo môžete robiť lepšie. Je to inteligentná stratégia na identifikáciu trendov a určenie príležitostí, ako sa stať konkurencieschopnejším vo svojom trhu.

Výhody prieskumu konkurencie

Prvým a najzrejmejším prínosom prieskumu konkurencie je pochopenie vašej pozície na trhu. Môžete zistiť, v čom vaša konkurencia vyniká a či s nimi držíte krok. Ak je úprimná odpoveď, že nie – to je v poriadku! Teraz to viete. Po analýze môžete začať otvorený rozhovor o tom, ako sa zlepšiť.

 1. Rozvoj podnikania
  Marketéri a odborníci na prieskum konkurencie sa zhodujú, že držať krok s konkurenciou vedie k väčšiemu úspechu. Z prieskumu spoločnosti HubSpot vyplynulo, že 90 % marketérov uvádza pozitívny vplyv používania prieskumu konkurencie ako súčasti svojej stratégie na ich podnikanie.
 2. Vyššie príjmy
  Výhody analýzy konkurencie môžu byť aj finančné. V skutočnosti 68 % marketérov vidí pozitívne vplyvy na príjmy pri týždennom vyhodnocovaní konkurenčného prieskumu.
 3. Nové príležitosti
  Dôkladná analýza konkurencie môže odhaliť príležitosti – napríklad medzery v ponuke vášho konkurenta. Identifikácia chýbajúcich funkcií je príležitosťou na splnenie požiadaviek vašej cieľovej skupiny, ktoré vaši súperi prehliadajú.
 4. Relevantnosť podnikania
  Vďaka prieskumu konkurencie si môžete všimnúť, čo vaši konkurenti robia naozaj dobre. Potom môžete napodobniť ich úspešné stratégie a prilákať pozornosť väčšieho počtu kupujúcich.

Ako vykonať analýzu konkurencie

Ako teda začať? Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste zhodnotili konkurenciu, dozvedeli sa informácie od svojho zákazníka a potom tieto informácie spracovali a využili pre rast vášho podnikania.

 1. Pochopte svoje odvetvie
  Prvým krokom je dokončenie Porterovej analýzy piatich síl. Je to spôsob, ako určiť úroveň konkurenčnej rivality vo vašom odvetví. Tento rámec vás podnieti k tomu, aby ste začali premýšľať o tom, ako byť konkurencieschopnejší v rámci svojho trhu – alebo či máte väčšiu alebo menšiu šancu nájsť úspech na novom trhu.
 2. Pochopíte svoju konkurenciu.
  Ďalším krokom je vykonanie SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) vášho konkurenta. Ide o prieskum zameraný konkrétne na jedného konkurenta naraz. Práve tu začnete hľadať trendy v ich obsahovej stratégii a skúmať ich výsledky v oblasti SEO.
 3. Pochopte svojich zákazníkov.
  Existujú rôzne spôsoby, ako vykonávať prieskumy a realizovať fokusové skupiny, ale ich podstatou je získavanie informácií priamo od zdroja. Vaši kupujúci rozumejú svojim potrebám, želaniam a tomu, čo im prekáža. Je nevyhnutné konzultovať s nimi. Analýza hodnotení zákazníkov je výborný začiatok.

Príklad konkurenčnej analýzy

Povedzme, že chcete otvoriť novú kaviareň v Bratislave, ktorá sa špecializuje na výrobu latte inšpirovaných ázijskou kuchyňou. Aby ste zistili životaschopnosť svojho nového podniku, začali by ste nasledujúcou analýzou konkurencie.


Porterova analýza piatich síl
Začnime určením úrovne konkurenčnej rivality pre váš podnik. Pomocou Porterových piatich síl preskúmame, ako je na tom podnik v porovnaní s inými kaviarňami.

 1. Konkurencia v odvetví
  V Bratislave je veľký počet kaviarní vrátane veľkých reťazcov. Váš podnik bude musieť konkurovať veľkým hráčom, ako je napríklad Starbucks. Mnohé kaviarne už tiež podávajú nápoje inšpirované ázijskou kuchyňou. Budete sa chcieť uistiť, že váš obchod sa nachádza v inej štvrti, aby ste sa vyhli konkurencii. Dokonca mnohé ázijské reštaurácie už predávajú aj kávu. Ak však vaša kaviareň ponúka iný typ zážitku, tak je menej pravdepodobné, že budete týmto zariadeniam konkurovať.
 2. Potenciál nových subjektov
  Ako nápojový podnik nekonkurujete len kaviarňam. Všetky rôzne nápojové biznisy môžu byť váš konkurent.
 3. Sila dodávateľov
  Ak vo svojom obchode používate dovážané suroviny, budete sa pri prevádzke spoliehať na dodávateľov. Nakoľko je váš dodávateľ spoľahlivý? Máte záložného dodávateľa, ak váš hlavný dodávateľ nedokáže dokončiť objednávku?
 4. Sila zákazníkov
  Povedzme, že sa váša kaviareň sa nachádza v blízkosti areálu miestnej vysokej školy. Budete mať nepretržitý tok zákazníkov/študentov. Títo zákazníci však majú obmedzené rozpočty. Možno budete musieť znížiť ceny, aby sa k vám títo vysokoškoláci vracali viackrát týždenne namiesto raz za mesiac.
 5. Hrozba náhradných výrobkov
  Káva v posledných rokoch zdražela. Zákazníci si možno budú častejšie pripravovať kávu doma. Väčší hráči majú aplikácie na odmeňovanie, ktoré ponúkajú výhody, napríklad nápoje zadarmo. Môžete stratiť zákazníkov v prospech týchto hráčov, ktorí ponúkajú produkty zadarmo.

Vykonanie analýzy SWOT
Analýza SWOT vám môže pomôcť lepšie umiestniť vašu značku na trhu. Pre našu kaviareň spustíme SWOT analýzu kaviarne “XYZ“, ďalšej kaviarne v Bratislave inšpirovanej ázijskou kuchyňou. Z tejto SWOT analýzy sme sa dozvedeli nasledovné:

Umiestnenie vašej predajne bude pre podnik výhodné. Vaša kaviareň bude v štvrti, ktorú “XYZ“ v súčasnosti neobsluhuje.

Dôležité bude mať pekné miesto na sedenie. Chcete sa uistiť, že vaša predajňa má rovnako útulnú atmosféru.
Vaša ponuka by mala obsahovať chute, ktoré spoločnosť “XYZ“ nemá. Vďaka tomu budú vaše latté vynikať.

Prieskum zákazníkov
Aby ste pochopili, ako vaši potenciálni zákazníci komunikujú s kaviarňami, budete musieť vykonať ďalší prieskum. Povedzme, že nie ste pripravení na rozhovory s potenciálnymi zákazníkmi. Namiesto toho môžete urobiť prieskum demografických údajov vo vašej oblasti. To zahŕňa vekové a príjmové rozdelenie zákazníkov. Môžete tiež preskúmať recenzie okolitých kaviarní. Pomôže vám to pochopiť, čo v očiach vašich zákazníkov vytvára dobrú alebo zlú skúsenosť. Po zostavení tohto prieskumu je čas vytvoriť konkrétne návrhy krokov na zlepšenie kokurencieschopnosti vášho podnikania.

Ako čo najlepšie využiť prieskum konkurencie

Pri vykonávaní prieskumu konkurencie sa uistite, že ste pochopili, ako zistenia ovplyvňujú vaše podnikanie. Vytiahnite relevantné štatistiky, aby ste ukázali, ako ste na tom v porovnaní s konkurenciou. Umožní vám to čo lepšie využiť výsledky prieskumu konkurencie a pomôže vám to obhájiť vaše návrhy zainteresovaným stranám. Vytvorenie čo najväčšieho kontextu okolo vášej analýzy konkurencie je najlepší spôsob, ako si vytvoriť súvislosti a nájsť nové riešenia. Takže sa pustite do pátrania a zvýšte svoju konkurencieschopnosť!

Prieskum trhu a správa sociálnych sietí
Prieskum trhu a Sociálne siete: Ako získať konkurenčnú výhodu
Sprava socialnych sieti
Správa Sociálnych Sietí: Ako byť úspešný v online priestore
Prieskum trhu a analýza trhu SEO
Prieskum trhu a SEO: Ako optimalizovať svoju webstránku na základe analýzy trhu
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555