Analýza konkurencie a Sociálne siete: Ako získať konkurenčnú výhodu

Analýza konkurencie a správa sociálnych sietí sú na prvý pohľad dve úplne rozdielne disciplíny. Avšak na úspech v online pristore a sociálnych sieťach je prieskum trhu nevyhnutný. Pravé prieskum trhu alebo analýza trhu vám vie zabezpečiť konkurenčnú výhodu. V tomto článku sa pozrieme na to ako sa dajú integrovať poznatky z prieskumov aby vaša správa sociálnych sietí a online prítonosť boli vašou konkurenčnou výhodou.

Kto je vaša cieľová skupina?

Jedným zo základných krokov v každom biznise, nielen pri správe sociálnych sietí, je identifikácia cieľovej skupiny. Bez toho aby ste presne vedeli kto je váš zákazník, kde sa nachádza a ako komunikuje sa úspech v online priestore dá očakávať len veľmi ťažko. V tomto článku sa ale nebudeme venovať prieskumu zákazníka, ten si môžte naštudovať tu. Čomu sa ale budeme venovať podrobnejšie je prieskum vašej konkurencie v online prostredí.

Analýza Konkurencie na Sociálnych Sieťach

Úspešná správa sociálnych sietí sa nezaobíde bez prieskumu trhu, resp. prieskumu konkurencie. Každá firma by mala mať prehľad o svojej konkurencii a jej pôsobení na sociálnych sieťach. Vaša konkurencia môže byť priama a nepriama. Pri priamej konkurencii hovoríme o firmách ktoré ponúkajú identické služby alebo produkty. Pri nepriamych sa bavíme o firmách ktoré zasahujú do vašeho trhu len čiastočne, ich ponuka nieje identická.

Hľadajte Svojich Priamych Konkurentov
Teraz keď máme základné definície konkurencie za sebou môžme pokračovať. Našim klientom vždy odporúčame začať s priamou konkurenciou, pokiaľ máte štyroch viac priamych konkurentov, váš prieskum trhu a sociálnych sietí by mal byť dostatočne informatívny. Samozrejme, môže sa stať že polovica konkurentov nemá vôbec žiadnu správu sociálnych sietí a vtedy viete prieskum trhu doplniť o nepriamu konkurenciu.

Sledujte Aktivity na Sociálnych Sieťach
Základom analýzy konkurencie na sociálnych sieťach je analýza ich aktivity v online priestore. To znamená, zistiť na akých platformách sa konkurenti nachádzajú a sú aktívny, aký druh obsahu zdieľajú, aký formát príspevkov využívajú alebo ako komunikujú s cieľovou skupinou.

Sledovanie Trendov a Zmeny na Trhu

Správa sociálnych sietí sa neustále mení. Preto je dôležité sledovať aktuálne trendy vo vašej oblasti ale aj na sociálnych sieťach všeobecne. Každá platforma má svoju cieľovú skupinu svoje špecifiká. Pre sledovanie trendov odporúčame sledovať oficiálne účty platforiem na ktorých ste aktívny, aby ste zostali v obraze. Takisto dôležité je sledovať komunikáciu vašej cieľovej skupiny nielen na vašich účtoch ale aj u konkurencie resp. všade kde sa váš potencionálny zákazník nachádza. Skúste zodpovedať nasledujúce otázky: Aké témy sú v popredí? Aké otázky a problémy riešia ľudia vo vašom sektore?

Prieskum Konkurencie, Zbieranie Dát a Analýza

Zbieranie dát je základom pre prieskum trhu a analýzu konkurencie a tak isto pre váš úspech v online priestore. Už sme zber dát načrtli o pár odstavcov výššie pri sledovaní aktivít konkurencie na sociálnych sieťach. Je nielen dôležité vedieť aký druh obsahu využíva konkurencia ale hlavne aká je angažovanosť na príspevkoch, kolko majú najúspešnejšie príspevky videní, zdielaní a podobne.

Pokiaľ už máte zabehnutý napríklad Instagram účet, viete si pozrieť aj vaše dáta a štatistiky na základe ktorých viete získať poznatky na efektívnejšiu správu sociálnych sietí.

Stanovenie Strategických Cieľov

Na základe poznatkov z prieskumu trhu a analýzy konkurencie je čas stanoviť si stratégické ciele pre vašu online prítomnosť a správu sociálnych sietí.

Stanovte Si Jasný Cieľ
Definujte si jasný cieľ, ktoré chcete dosiahnuť na sociálnych sieťach. Často krát sa strtávame s cieľom zvýšenia počtu followerov. Tento cieľ je vo svojej podstate fajn, ale podľa našich skúseností a dát vieme že tento cieľ nemusí priniesť požadovaný úspech. Ideálna definícia cieľu by mala pozostávať s výsledku ktorý vám sociálne siete prinesú. Napríklad, zvýšenie angažovanosti na vašich príspevkoch o XY% a zvýšenie návštevnosti stránky so sociálnych sietí o XY%. Tento cieľ je konkrétny a dá sa jednoducho merať napríklad v Google Analytics.

Prispôsobte Stratégiu Cieľom
Teraz keď máte stanovený cieľ, viete prispôsobiť vašu stratégiu a taktiky tak, aby ste ich dosiahli. Jendou z veľmi účinných taktík na rast angažovanosti a zber nových sledovateľov je "volume of content", kde sa zameriavate na pridávanie veľkého množstva kvalitného obsahu.

Ako získať konkurenčnú výhodu

V tomto článku sa tiež nebudeme venovať obsahu, kreatíve alebo obsahovému kalendáru, tieto informácie nájdete tu.

Zameriame sa na vašu konkurenčnú výhodu a ako ju získať. Správa sociálnych sietí je častokrát zanedbávaná z dôvodu kapacít alebo nezáujmu vedenia firmy. Na získanie konkurenčnej výhody potrebujete prieskum trhu, analýzu konkurencie a prieskum zákazníka. Poznatky z prieskumov viete implementovať nielen na sociálne siete ale prakticky všade. Veľmi kritický poznatok ktorý viete získať z analýzy konkurencie je poznatok ako komunikuje vaša cieľová skupina. Následná implementácia do marketingovej komunikácie alebo obchodnej stratégie vám prinesie konkurenčnú výhodu, pretože vy ste si dali tú námahu a zistili ako komunikovať s potencionálnym zákazníkom.

Tak isto viete z prieskumu konkurencie zistit aký druh obsahu zaberá na vašu cieľovú skupinu a následne ho zaimplementovať do vašej obsahovej stratégie, aby správa sociálnych sietí dosahovala stanovené ciele.

Záver

Analýza konkurencie a správa sociálnych sietí môžu byť vašimi najlepšími spojencami pri dosahovaní konkurenčnej výhody. Dôležité je byť flexibilný, analyzovať dáta a prispôsobovať svoju stratégiu na základe zistení. Nezabudnite, že online svet je dynamický, a preto je neustála adaptácia a iterácia kľúčová. S týmto prístupom sa môžete stať lídrom vo vašom odvetví a dosiahnuť vaše ciele v online prostredí.

Sprava socialnch sieti a analyza konkurencie
Tvorba Obsahu na Socialne Siete: Aký Obsah Tvoriť
analyza konkurencie
Nová Konkurencia na Trhu? Nenechajte sa Zaskočiť
Sprava socialnych sieti cennik
Správa Sociálnych Sietí v B2B Sektore
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555