Analýza Trhu pre Rast Vášho Biznisu: Zbierajte Dáta, Ktoré Vám Prinesú Konkurenčnú Výhodu

Prieskum a analýza trhu môžu byť kľúčom k dlhodobému úspechu vášho biznisu. Ak chcete konkurovať a rásť vo vašom konkurenčnom prostredí, je nevyhnutné mať prehľad o svojom trhu a zákazníkovy. V tomto článku sa budeme venovať analýze trhu alebo prieskumu trhu a tomu, ako získané dáta môžu poskytnúť konkurenčnú výhodu.

Analýza trhu a jej dôležitosť

Prieskum trhu je skutočným základným pilierom úspešného podnikania. Pomáha vám lepšie porozumieť svojmu trhu, konkurenciu a zákazníka. Ale prečo je to tak dôležité?

 1. Identifikujte Príležitosti a Hrozby
  Analýza trhu vám pomôže identifikovať nové príležitosti na trhu a tiež hrozby, ktoré by mohli ovplyvniť váš biznis. Pozornosť na tieto faktory vám umožní prijímať informované rozhodnutia. Rozhodnutia na základe poznatkov z prieskumu trhu vám mnohonásobne zvyšujú šancu na úspech.
 2. Konkurencieschopnosť
  Rovnako dôležité je identifikovať svoje silné a slabé stránky. Prieskum trhu vám dá jasný prehľad o činnosti vašich konkurentov, pozícii na trhu a tým pádom aj nápady ako sa odlíšiť od konkurencie. Často krát vám prieskum a analýza trhu ukáže cesty kde sa viete zlepšiť, kde vaša konkurencia dominuje a naopak kde a v čom ste vy a váš biznis jednotka na trhu.

Príprava na analýzu trhu

Pred začatím analýzy trhu je dôležité sa dôkladne pripraviť. Príprava by mala zahrnovať nasledovné kroky:

 1. Stanovenie Cieľov
  Stanovenie jasných cieľov a očakávaní od analýzy trhu je kľúčové, tak isto ako je stanovenie cieľov kľúčové pre vaše podnikanie. Čo chcete dosiahnuť týmto prieskumom trhu? Aké informácie hľadáte? Je špecifická oblasť ktorá vás zaujíma najviac, ako napríklad funnel konkurencie alebo angažovanosť cieľovej skupiny na sociálnych sieťach?
 2. Výber Metód a Nástrojov
  Výber konkrétnych metód a nástrojov záleží od nastavenia vašich cieľov a požiadaviek. Môžete použiť prieskum kľúčových slov, analýzu online prítomnosti alebo napríklad prieskum recenzí, tzv. message minning.
 3. Zhromaždenie Informácií a analýza dát
  Posledný krokom je zber a anlýza dát o svojom trhu a konkurencii. Dôkladnou analýzou dát z prieskumu trhu, analýzy konkurencie a prieskumu zákazníka získate poznatky ktoré vám pomôžu získať konkurenčnú výhodu a pomôžu vám robiť informované rozhodnutia na základe dát a nie na základe domienok. Tento proces bude viesť k rastu podnikania.

Analýzy trhu a jej proces

Po dôkladnej príprave je čas prejsť na samotný proces prieskumu trhu. Tu sú kroky, ktoré vám pomôžu získať cenné informácie a poznatky:

 1. Zber Dát
  Začnite zbierať dáta o vašom trhu. Môžu to byť informácie o konkurencii a ich obrate (tieto informácie nájdete na stránke finstat), demografické údaje o zákazníkoch, trendy v odvetví a ďalšie relevantné informácie.
 2. Vyhodnocovanie Dát
  Analyzujte a vyhodnocujte zhromaždené dáta. Hľadajte vzory, trendy a kľúčové zistenia, ktoré môžu posunúť váš biznis bližšie k vašim cieľom. Napríklad pri analýze recenzí konkurencie môžete nájsť pripomienky alebo sťažnosti ktoré sa opakujú pravidelne. Viete adresovať tieto sťažnosti vo vašom produkte alebo službe?
 3. Konkurencia a Cieľový Trh
  Venovať osobitnú pozornosť analýze konkurencie je pri pieskume a analýze trhu samozrejmosť. Podľa vašich cieľov sa viete pozriet na ich online prítomnosť, SEO taktiky, funnely alebo platenú reklamu. Pri platenej reklame viete analyzovať aký druh reklám využíva konkurencia a na akých platformách. Tak isto si viete prezrieť ich funnel platenj reklamy. Presne pre tento druh konkurenčnej analýzy sme pre vás pripravili článok v ktorom sa dozviete ako si pozrieť reklamu konkurencie.
 4. Zistenia z Analýzy Trhu na Úpravu Stratégie
  Na základe zistení z analýzy trhu môžete upraviť svoju marketingovú, obchodnú alebo biznis stratégiu. Každopádne, neodporúčame bezhlavo meniť stratégiu, webstránku alebo messaging len na základe poznatkov z prieskumu trhu alebo konkurnecie. Vzdy je treba otestovať vaše poznatky, vytvoriť A/B testy a nasledne iterovať. Pokiaľ ste si neni istý ako narábať s poznatkami, kontaktuje nás.

Udržujte svoju analýzu trhu aktuálnu

Analýza trhu nie je statickým procesom. Je nevyhnutné udržiavať informácie aktuálne a prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam. Odporúčame aktualizovať prieskum trhu každých 3 až 6 mesiacov, v závislosti od konkrétneho trhu a jeho saturácie. Nieje vždy potrebné robiť prieskum úplne od nuly, skôr je dôležité pravidelne aktualizovať kľučové poznatky. Ak je pre vaše podnikanie dôležitá platená reklama a informácie o tom ako vaša konkurencia využíva performance marketing potom môžte analyzovať platenú reklamu konkurencie aj každy mesiac alebo dva.

Záver

Analýza trhu alebo prieskum trhu je nepostrádateľným nástrojom pre každého, kto chce rásť vo svete podnikania. Pomáha vám pochopiť vašich zákazníkov, konkurenciu a trh ako celok. Dôležité je nezabúdať, že analýza trhu je proces, nie jednorazová udalosť. Udržiavajte ju aktuálnu a prispôsobujte sa meniacim sa podmienkam trhu alebo vašim novým cieľom. Týmto spôsobom budete vždy krok pred konkurenciou a budete mať konkurenčnú výhodu, ktorá povedie váše podnikanie k úspechu.

Sprava socialnch sieti a analyza konkurencie
Tvorba Obsahu na Socialne Siete: Aký Obsah Tvoriť
analyza konkurencie
Nová Konkurencia na Trhu? Nenechajte sa Zaskočiť
Sprava socialnych sieti cennik
Správa Sociálnych Sietí v B2B Sektore
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555