Ako na prieskum trhu: Zistite, ako vykonať vlastnú analýzu trhu

Zoznámte sa s rôznymi typmi prieskumu trhu a zistite, ako vykonať vlastný prieskum trhu a analýzu konkurencie.

Dnešní zákazníci majú obrovskú moc. Môžu preskúmavať váš produkt alebo službu a rozhodnúť sa o kúpe úplne sami.
Navyše, namiesto toho, aby sa rozprávali s jedným z vašich obchodných zástupcov, si s väčšou pravdepodobnosťou vyžiadajú odporúčania od svojich známych alebo si prečítajú recenzie na internete.

Vzhľadom na túto skutočnosť prispôsobili ste svoju marketingovú stratégiu tak, aby korešpondovala so spôsobom, akým dnešní spotrebitelia vyhľadávajú a nakupujú?

Aby ste to dokázali, musíte do hĺbky pochopiť, kto sú vaši zákazníci, aký je váš špecifický trh a čo ovplyvňuje nákupné rozhodnutia a správanie členov vašej cieľovej skupiny.

Ak ste v oblasti prieskumu trhu nováčikom, tento článok vám poskytne návod na vykonanie dôkladného prieskumu trhu, cieľovej skupiny, konkurencie a mnohých ďalších informácií.

Čo je to prieskum trhu?

Prieskum trhu je proces zhromažďovania informácií o vašom cieľovom trhu a zákazníkoch s cieľom preveriť úspešnosť nového produktu, pomôcť vášmu tímu vylepšiť existujúci produkt alebo pochopiť vnímanie značky, aby ste sa uistili, že váš tím efektívne komunikuje hodnoty vašej spoločnosti.

Prieskum trhu dokáže odpovedať na rôzne otázky o stave daného sektora, ale nie je to krištáľová guľa, na ktorú by sa marketéri mohli spoľahnúť pri získavaní informácií o svojich zákazníkoch. Marketingoví analytici skúmajú niekoľko oblastí trhu a môže trvať týždne alebo dokonca mesiace, kým sa vytvorí presný obraz o podnikateľskom prostredí.

Avšak prieskum len jednej z týchto oblastí vám môže pomôcť intuitívnejšie pochopiť, kto sú vaši zákazníci a ako im poskytnúť hodnoty, ktoré im práve teraz neponúka žiadna iná firma.

Určite dokážete urobiť rozumné rozhodnutia na základe svojich skúseností v danom odvetví a svojich existujúcich zákazníkov. Nezabúdajte však, že prieskum trhu ponúka výhody aj mimo týchto stratégií. Je potrebné zvážiť dve veci:

 1. Vaša konkurencia má tiež skúsených zamestnancov v odbore a zákaznícku základňu. Je veľmi pravdepodobné, že vaše momentálne zdroje sú v mnohých ohľadoch rovnaké ako momentálne zdroje vašej konkurencie. Hľadanie väčšej vzorky odpovedí môže poskytnúť lepšiu konkurenčnú výhodu.
 2. Vaši zákazníci nepredstavujú postoje celého trhu. Predstavujú postoje tej časti trhu, ktorú už vaša značka oslovila.

Trh so službami prieskumu trhu rýchlo rastie, čo znamená veľký záujem o prieskum trhu v roku 2023. Očakáva sa, že trh vzrastie z približne 75 miliárd USD v roku 2021 na 90,79 miliardy USD v roku 2025 pri ročnej miere rastu 5 %.

Prečo robiť prieskum trhu?

Prieskum trhu vám umožní stretnúť sa so zákazníkom tam, kde sa nachádza. Keďže náš svet (digitálny aj analógový) je čoraz saturovanejší a vyžaduje si čoraz viac našej pozornosti, je prieskum trhu nenahraditeľný. Pochopením problémov, pain points a hľadaných riešení vášho zákazníka, môžete vhodne navrhnúť svoj produkt alebo službu tak, aby ho prirodzene oslovil. Keď ste pripravení na rozvoj svojho podnikania, môžete využiť prieskum trhu aj na vytvorenie stratégie rozvoja trhu.

Prieskum trhu tiež poskytuje prehľad o širokej škále vecí, ktoré majú vplyv na vaše príjmy, vrátane:

 • Kde vaša cieľová skupina a súčasní zákazníci vyhľadávajú produkty alebo služby
 • U ktorých vašich konkurentov hľadá vaša cieľová skupina informácie, možnosti alebo nákupy
 • Čo je trendom vo vašom odvetví a v očiach vášho kupujúceho
 • Kto tvorí váš trh a aké sú jeho výzvy
 • Čo ovplyvňuje nákupy a konverzie medzi vašou cieľovou skupinou
 • Postoje zákazníkov k určitej téme, produktu alebo značke
 • Či existuje dopyt po obchodných aktivitách, do ktorých investujete
 • Nevyriešené alebo nedostatočne uspokojené potreby zákazníkov, ktoré možno premeniť na predajnú príležitosť
 • Postoje k cenám konkrétneho produktu alebo služby

Prieskum trhu vám nakoniec umožní získať informácie od väčšej vzorky cieľovej skupiny, čím sa eliminujú predsudky a predpoklady, aby ste sa mohli dostať k podstate postojov spotrebiteľov. Výsledkom je, že môžete prijímať lepšie obchodné rozhodnutia na základe širšieho obrazu.

Typy prieskumu trhu

1. Interview

Interviews umožňujú diskusie tvárou v tvár (osobné aj virtuálne), takže môžete umožniť prirodzený priebeh alebo konverzáciu a sledovať pri tom reč tela respondenta. Pri interviews sa netreba zamerať len na zákazníka. Veľmi prospešné prieskumy sú s obchodným oddelením alebo so zákazníckou podporou. Otázky typu, prečo zákzníci nakupujú a prečo nie vám odhalia cenné informácie ktoré môžete využiť vo všetkých obchodných aktivitách.

Vaši respondenti vám pomôžu zodpovedať otázky o sebe, ktoré vám umožnia navrhnúť marketingové persóny. Tieto persóny opisujú vek vášho ideálneho zákazníka, veľkosť rodiny, rozpočet, pracovné zaradenie, problémy, ktorým čelí v práci, a podobné aspekty jeho životného štýlu. Avšak asi najdôležitejšie je zistiť čo vedie tieto persóny k nákupu. Ak máte v ruke tento zákaznícky profil, môžete formovať celú svoju marketingovú stratégiu, od funkcií, ktoré pridáte do svojho produktu, až po obsah, ktorý zverejníte na svojej webovej lokalite.

2. Fokusové skupiny

Fokusové skupiny vám poskytnú vzorku dôkladne vybraných ľudí, ktorí môžu otestovať váš produkt, pozrieť si jeho demo, poskytnúť spätnú väzbu alebo odpovedať na konkrétne otázky. Tento typ prieskumu trhu vám môže priniesť nápady na diferenciáciu produktu alebo vlastnosti vášho produktu, ktoré ho robia jedinečným na trhu.

3. Prieskum používania produktu/služby

Prieskum používania výrobku alebo služby ponúka pohľad na to, ako a prečo vaše publikum používa váš výrobok alebo službu a konkrétne vlastnosti tohto predmetu. Tento typ prieskumu trhu vám tiež poskytne predstavu o použiteľnosti výrobku alebo služby pre vašu cieľovú skupinu.

4. Prieskum založený na pozorovaní

Prieskum založený na pozorovaní alebo Observation-Based, vám umožňuje pohodlne sedieť a pozorovať, ako vaša cieľová skupina používa váš produkt alebo službu, čo funguje dobre z hľadiska UX, na aké prekážky narážajú a ktoré aspekty by sa im mohli ľahšie používať a aplikovať.

5. Prieskum nakupujúcich persón (Buyer Persona)

Prieskum nakupujúcich persón vám poskytne realistický pohľad na to, kto tvorí vašu cieľovú skupinu, aké sú ich výzvy, prečo chcú váš produkt alebo službu, čo potrebujú od vašej firmy a značky a ďalšie informácie.

6. Prieskum trhu a segmentácie

Prieskum segmentácie trhu vám umožní rozdeliť vašu cieľovú skupinu do rôznych skupín (alebo segmentov) na základe špecifických a určujúcich charakteristík - takto môžete určiť efektívne spôsoby, ako uspokojiť ich potreby, pochopiť ich pain points a očakávania, spoznať ich ciele a podobne.

7. Cenový prieskum

Cenový prieskum vám poskytne predstavu o tom, za aké ceny sa predávajú podobné produkty alebo služby na vašom trhu, koľko vaša cieľová skupina očakáva, že zaplatí - a je ochotná zaplatiť - za čokoľvek, čo predávate, a aká je férová cena, za ktorú by ste mali uviesť svoj produkt alebo službu. Všetky tieto informácie vám pomôžu definovať vašu cenovú stratégiu.

8. Analýza konkurencie

Prieskum konkurencie je cenný, pretože vám umožní hlboko pochopiť konkurenciu na vašom trhu a vo vašom sektore. Môžete sa dozvedieť o tom, čomu sa vo vašom odvetví darí, po čom už vaša cieľová skupina siaha, pokiaľ ide o produkty podobné tomu vášmu, s ktorými z vašich konkurentov by ste sa mali snažiť držať krok a prekonať ich a ako sa môžete jasne odlíšiť od konkurencie.

9. Prieskum spokojnosti a lojality zákazníkov

Prieskum spokojnosti a lojality zákazníkov vám poskytne pohľad na to, ako môžete dosiahnuť, aby sa k vám súčasní zákazníci opätovne vracali a čo ich k tomu bude motivovať (napr. vernostné programy, odmeny, pozoruhodný zákaznícky servis). Tento prieskum vám pomôže odhaliť najefektívnejšie spôsoby, ako podporiť radosť vašich zákazníkov. Ak používate systém CRM, zistite, či ste schopní posielať automatické prieskumy spätnej väzby od zákazníkov, ktoré vám v tomto procese pomôžu.

10. Prieskum povedomia o značke (Brand Awareness)

Prieskum povedomia o značke vám prezradí, čo vaša cieľová skupina vie o vašej značke a čo od nej pozná. Povie vám o asociáciách, ktoré si členovia vášho publika vytvárajú, keď myslia na vašu firmu, a o čom si myslia, že ste.

11. Prieskum kampaní

Prieskum kampaní zahŕňa skúmanie vašich minulých kampaní a analýzu ich úspešnosti medzi vašou cieľovou skupinou a súčasnými zákazníkmi. Vyžaduje si experimentovanie a následné hlboké ponorenie sa do toho, čo oslovilo a rezonovalo s vaším publikom, aby ste tieto prvky mali na pamäti pri budúcich kampaniach a mohli sa zdokonaliť v aspektoch toho, čo robíte, ktoré sú pre týchto ľudí najdôležitejšie.

12. Prieskum online prítomnosti

Prieskum online prítomnosti je v dnešnom digitálnom svete neodmysliteľnou súčasťou analýzy trhu. Tento prieskum vám umožní ziskať informácie o vašej pozícii na sociálnych sieťach v porovnaní s konkurenciou. Tak isto viete získať informácie o tom na akých platformách by ste mohli byť aktívny a zasiahnuť vašu cieľovú skupinu.
Môžeme ho zaradiť aj ako súčasť prieskumu konkurencie.

Realizujte prieskum trhu, pre rast biznisu

Prieskum trhu vám môže otvoriť oči. Aj keď si myslíte, že svojich kupujúcich poznáte celkom dobre, dokončenie prieskumu odhalí nové zistenia o cieľovej skupine a konkurencii, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše interakcie.

Sprava socialnch sieti a analyza konkurencie
Tvorba Obsahu na Socialne Siete: Aký Obsah Tvoriť
analyza konkurencie
Nová Konkurencia na Trhu? Nenechajte sa Zaskočiť
Sprava socialnych sieti cennik
Správa Sociálnych Sietí v B2B Sektore
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555