Ako vytvoriť marketingovú stratégiu?

Marketing spočíva v pochopení cieľovej skupiny a doručení správnej komunikácie v správnom čase. Na to, aby ste to robili efektívne, je nevyhnutné vykonávať prieskum zákazníkov s cieľom získať informácie o ich potrebách, preferenciách a správaní.

Čo je marketingová stratégia?

Marketingová stratégia je základným strategickým dokumentom podniku, ktorá popisuje dôvody PREČO vykonáva firma dané aktivity, KOHO chce osloviť (potencionálnych zákazníkov), ČO chce klientom doručiť a AKO.

Ako vytvoriť marketingovú stratégiu? Toto sú kroky pri tvorbe marketingovej stratégie založenej na prieskume zákazníkov:

1. Definujte svoju cieľovú skupinu:

Prvým krokom pri vytváraní marketingovej stratégie je určenie cieľovej skupiny. Koho sa snažíte osloviť svojím marketingovým úsilím? Buďte čo najkonkrétnejší. Napríklad namiesto zamerania sa na "ženy" zvážte zameranie sa na "pracujúce matky vo veku 30 rokov".

2. Vykonajte prieskum zákazníkov:

Keď ste definovali svoju cieľovú skupinu, je čas získať o nej informácie. To môžete urobiť pomocou rôznych metód, ako sú prieskumy cieľovej skupiny, prieskum obchodných zástupcov alebo prieskum konkurencie. Zvážte otázky týkajúce sa potrieb, preferencií a ich správanie, aby ste lepšie pochopili, čo ich motivuje.

3. Analyzujte svoj prieskum:

Analyzujte svoj prieskum: Po zozbieraní dát z prieskumu je čas na analýzu údajov. Hľadajte v odpovediach štruktúry a trendy, aby ste identifikovali spoločné témy. Môžete napríklad zistiť, že vašu cieľovú skupinu motivuje predovšetkým komfort a cena.

4. Identifikujte svoju unikátnu ponuku hodnoty (unique value proposition):

Na základe prieskumu by ste mali byť schopní identifikovať svoju unikátnu ponuku hodnoty - čo odlišuje váš produkt alebo službu od konkurencie. To bude základom vašej marketingovej stratégie.

5. Vypracujte svoju marketingovú komunikáciu:

Na základe vašej unikátnej hodnoty a poznatkov, ktoré ste získali z prieskumu zákazníkov, vypracujte marketingovú komunikáciu, ktorá osloví potreby a preferencie vašej cieľovej skupiny. Nezabudnite zvážiť kanály, cez ktoré budete komunikovať - napríklad sociálne siete, e-mail marketing alebo platené reklamy.

6. Vytvorte marketingový plán:

Keď máte marketingovú komunikáciu a komunikačné kanály, je čas vytvoriť plán na realizáciu marketingovej stratégie. Ten by mal obsahovať konkrétne taktiky, napríklad obsah, ktorý vytvoríte, a rozpočet, ktorý pridelíte jednotlivým kanálom. Uistite sa, že ste si stanovili jasné ciele a metriky na meranie úspešnosti vášho marketingového úsilia.

7. Testujte a optimalizujte:

Nebojte sa experimentovať s rôznymi taktikami a kanálmi, aby ste zistili, čo pre vašu firmu funguje najlepšie. Neustále testujte a optimalizujte svoje marketingové úsilie na základe získaných údajov.

Dodržiavaním týchto krokov môžete vytvoriť marketingovú stratégiu, ktorá bude vychádzať z prieskumu zákazníkov a bude prispôsobená potrebám vašej cieľovej skupiny. To vám pomôže osloviť správnych ľudí správnou komunikáciou, čím sa zvýši šanca na úspech vášho marketingového úsilia.

Marketingová stratégia ako nástroj pre rast biznisu

Je zrejmé, že spokojnosť zákazníkov už nie je len úlohou zákazníckeho servisu, ale základným prvkom všetkých oddelení, ktoré sú v interakcii so zákazníkmi. Ak ešte vo svojej spoločnosti nerobíte prieskum cieľovej skupiny, je najvyšší čas tak urobiť.

Marketingová stratégia založená na základe dát z prieskumu zákazníka vám zvyšuje šancu na úspech vášho biznisu.

Ak neviete kde presne začať, veľmi radi vám pomôžeme. Komplexný prieskum alebo kompletnú marketingovú stratégiu vám ušijeme na mieru.

Správa Facebook Stránky: Ako na to
linkedin co to je
LinkedIn Čo To Je a Pre Koho Je LinkedIn
ako tvorit obsah na Instagram
Ako tvoriť obsah na Instagram

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555