5 kritických prvkov, ktoré patria na každú „landing page“

Landing page alebo stránka kam vedie vaša online reklama, ľudia z email marketingu, alebo stránka kde si vaša cieľová skupina môže stiahnuť e-book, checklist resp. takzvaný "gated content" je veľmi dôležitou súčasťou marketingovej stratégie. To ako by asi mala vyzerať taká dobrá landing page si môžete prečítať tu:


V tomto článku sa ale pozrieme na to aké sekcie a textové elementy by mala dobrá landing page obsahovať

Tu je 5 dôležitých elementov textu, ktoré patria na každú "landing page":

1. Unikátna predajná hodnota alebo USP (unique value proposition)

USP (unique value proposition)

- je marketingová taktika informovania zákazníkov o tom, v čom je značka, produkt alebo servis lepší ako konkurencia.

"Unikátna predajná hodnota" by sa mala zhodovať s obsahom správy, z ktorej návštevníci videli ponuku ako prvú a prisli na "landing page". To v praxi znamená že pokiaľ reklama hovorí napríklad o tom ako môžete ušetriť čas pomocou softwéru ktorý si môžete na 15 dní vyskúšať zadarmo, táto správa musí dominovať hneď po príchode na "landing page". Váš potenciálny zákazník nemôže po kliknutí na takúto stránku objaviť napríklad iba názov produktu a ziadnu možnosť na 15 dňovú skúšku.

USP by mala opisovať, čo je na ponuke jedinečné a čo zákazníci naozaj chcú.

2. Výhody / Benefits

Predávajte to, čo je pre zákazníka zážitkom!
Výhody / Benefits vysvetľujú, ako riešite problém, ktorý majú vaši potenciálni zákazníci.
Výhody opisujú problém, ktorý riešite, a funkcie / features opisujú, ako sa to robí.

Pamätajte si: vaše funkcie opisujú, čo váš produkt alebo služba dokáže, zatiaľ čo vaše výhody opisujú pridanú hodnotu, ktorú poskytujete. Skôr ako začnete uvádzať svoje funkcie, skúste sa vžiť do kože svojho zákazníka a odpovedať: "Ako mi tento produkt alebo služba pomôžu?

3. Výzva k akcii / Call to Action

Čím väčšiu hodnotu a relevantnosť dokážete sprostredkovať prostredníctvom textu v "call to action", tým viac konverzií pravdepodobne dosiahnete.
Udržujte svoj text relevantný a zameraný na benefit kliknutia na "call to action" - ale nepreháňajte.

Spoločnosť Branch Furniture poskytuje excelentný text v ich CTA:

Spoločnosť Branch Furniture poskytuje excelentný text v ich CTA:

Na prvý pohľad by ste mohli rýchlo poukázať na to, že landing page zobrazuje viacero tlačidiel, každé s iným CTA. A je pravda, že mať viac ako jeden cieľ konverzie je prísne nedoporučené, ale môžete použiť rôzne CTA, pokiaľ slúžia rovnakému cieľu.

Použitím CTA textu, ako napríklad "Zostavte si moju kanceláriu" alebo "Preskúmajte pracovisko", spoločnosť Branch vytvára virtuálnu cestu so svojimi budúcimi zákazníkmi na mieste vodiča.

Dôkaz sociálneho charakteru / Social proof

Znížte pochybnosti/zvýšte dôveryhodnosť/podporte viac konverzií/uistite návštevníkov, že robia múdre rozhodnutie, keď si vyberú vašu značku namiesto iných.

Prvky sociálneho dôkazu, ako sú odporúčania, recenzie zákazníkov, logá klientov alebo ikony z webov s recenziami zákazníkov, sú silné, presvedčivé koncepty: ide o využitie sociálnych signálov na ilustráciu toho, že iní ľudia si kúpili/konzumovali/čítali/podieľali sa na tom, čo ponúkate.

"Social Proof" je oveľa silnejší ako bežná marketingová kópia, pretože to nehovoríte vy… hovorí to váš zákazník!

Sprava socialnch sieti a analyza konkurencie
Tvorba Obsahu na Socialne Siete: Aký Obsah Tvoriť
analyza konkurencie
Nová Konkurencia na Trhu? Nenechajte sa Zaskočiť
Sprava socialnych sieti cennik
Správa Sociálnych Sietí v B2B Sektore
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555