Čo je to prieskum konkurencie a ako ho zrealizovať?

Kedy ste naposledy vykonali prieskum konkurencie pre svoju značku? A čo je najdôležitejšie, viete, ako ho spraviť efektívne?

Ak si nie ste istí alebo ak posledná „analýza“, ktorú ste vykonali, bola rýchlym prečítaním webovej stránky a prítomnosti na sociálnych sieťach konkurencie, pravdepodobne prichádzate o dôležité informácie, ktoré by mohli pomôcť vašej značke rásť.

V tomto blogu sa dozviete, ako vykonať analýzu konkurencie, ktorá vašej firme poskytne konkurenčnú výhodu na trhu.

prieskum konkurencie - analyza konkurencie

Čo je prieskum konkurencie na trhu?

Prieskum konkurencie vám pomôže zistiť, ako funguje vaša konkurencia, a identifikovať potenciálne príležitosti, v ktorých ju môžete prekonať.

Umožní vám tiež sledovať trendy v odvetví a zabezpečiť, aby váš produkt neustále spĺňal – a prekonával – štandardy odvetvia.

Poďme sa pozrieť na niekoľko ďalších výhod, ktoré prináša vykonávanie konkurenčných analýz:

Pomôže vám identifikovať jedinečnú ponuku hodnoty, tzv. unique value proposition, vášho produktu a to, čím sa váš produkt líši od konkurencie, čo môže byť základom pre budúce marketingové úsilie.
Umožní vám identifikovať, čo robí vaša konkurencia správne. Tieto informácie sú rozhodujúce pre udržanie relevantnosti a zabezpečenie toho, aby váš produkt aj vaše marketingové kampane prekonávali štandardy v odvetví.
Informuje vás o tom, v čom vaši konkurenti zaostávajú – čo vám pomôže identifikovať oblasti príležitostí na trhu a otestovať nové, jedinečné marketingové stratégie, ktoré nevyužili.
Prostredníctvom recenzií zákazníkov sa dozviete, čo chýba v produkte konkurencie, a môžete zvážiť, ako by ste mohli pridať funkcie do svojho vlastného produktu, aby ste tieto potreby splnili. Poskytne vám kritériá, na základe ktorých môžete merať svoj rast.

Čo je prieskum konkurenčného trhu?

Prieskum konkurenčného trhu sa zameriava na vyhľadávanie a porovnávanie kľúčových trhových ukazovateľov, ktoré pomáhajú identifikovať rozdiely medzi vašimi produktmi a službami a produktmi a službami vašich konkurentov.

Komplexný prieskum trhu pomáha vytvoriť základ pre účinnú obchodnú a marketingovú stratégiu, ktorá pomôže vašej spoločnosti vyniknúť medzi ostatnými.

Ďalej sa ponoríme do toho, ako môžete vykonať analýzu konkurencie pre svoju vlastnú spoločnosť.

Analýza konkurencie v marketingu

Každá značka môže profitovať z pravidelnej analýzy konkurencie. Vykonaním analýzy konkurencie budete môcť:

  • identifikovať medzery na trhu
  • Vyvíjať nové produkty a služby
  • Odhaliť trhové trendy
  • Efektívnejšie predávať a uvádzať na trh


Ako vidíte, osvojenie si ktorejkoľvek z týchto štyroch zložiek povedie vašu značku na cestu úspechu.

Ďalej sa ponoríme do niektorých krokov, ktoré môžete podniknúť na vykonanie komplexnej analýzy konkurencie

Ako vykonať analýzu konkurencie

Zistite, kto sú vaši konkurenti.
Zistite, aké produkty vaši konkurenti ponúkajú.
Preskúmajte obchodné taktiky a výsledky vašich konkurentov.
Pozrite sa na ceny vašich konkurentov, ako aj na všetky výhody, ktoré ponúkajú.
Uistite sa, že spĺňate konkurenčné náklady na dopravu.
Analyzujte, ako vaši konkurenti predávajú svoje výrobky.
Všímajte si stratégiu obsahu vašej konkurencie.
Zistite, aké technológie používajú vaši konkurenti.
Analyzujte intenzitu angažovania sa v obsahu vašich konkurentov.
Pozorujte, ako propagujú marketingový obsah.
Pozrite sa na ich prítomnosť v sociálnych médiách, stratégie a platformy, na ktorých pôsobia.
Vykonajte analýzu SWOT, aby ste zistili ich silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby.

Prieskum konkurencie ako nástroj pre rast biznisu

Je zrejmé, že spokojnosť zákazníkov už nie je len úlohou zákazníckeho servisu, ale základným prvkom všetkých oddelení, ktoré sú v interakcii so zákazníkmi. Ak ešte vo svojej spoločnosti nerobíte prieskum cieľovej skupiny, je najvyšší čas tak urobiť.

Analýza konkurencie je len jednou časťou na ceste k rastu. Komplexným Prieskumom zistíte čo presne vaši zákazníci chcú a tým pádom budete mať obrovskú výhodu voči konkurencii.

Ak neviete kde presne začať, veľmi radi vám pomôžeme. Komplexný prieskum aleco kompletnú marketingovú stratégiu vám ušijeme na mieru.

Prieskum zákazníka
Demografický Prieskum Trhu: Poznajte Svoju Cieľovú Skupinu
Prieskum trhu a správa sociálnych sietí
Prieskum trhu a Sociálne siete: Ako získať konkurenčnú výhodu
Sprava socialnych sieti
Správa Sociálnych Sietí: Ako byť úspešný v online priestore
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555